Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení - Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zavesnekreslo.eu. Internetový obchod provozuje Jiří Pešek , Kostelní 87, Jistebnice, 391 33, IČO: 75292408, DIČ: CZ7011171717. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


3. Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodního obchodu www.zavesnekreslo.eu a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží reklamujte přímo u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Výměna nebo vrácení zboží do 14 dnů je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
 • Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
 • Dále viz reklamační řád.


4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů, - spočívajících ve hře nebo loterii.


5. Podmínky akce „Garance nejnižší ceny“

Pokud zjistíte, že námi nabízené zboží označené logem nabízí konkurence za cenu nižší, a upozorníte nás na to, nabídneme Vám cenu o 5% nižší než je nabídka konkurence.

Na případný cenový rozdíl je možné poukázat emailem ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), nebo telefonicky (723258123). Je třeba uvést, Vámi poptávaný výrobek, cenu konkurence, kontakt na konkurenčního obchodníka (adresu internetového, nebo kamenného obchodu a telefonní číslo). Po ověření Vás budeme zpravidla do 24 hodin kontaktovat.

Garanci nejvýhodnější ceny je možné uplatnit před vlastním nákupem. Naše Garance nejvýhodnější ceny Vám zaručuje, že na vámi zakupované zboží od nás vždy obdržíte tu nejvýhodnější cenu na trhu. Ceny nabídnuté v rámci Garance nejvýhodnější ceny jsou konečné a nevztahují se na ně další slevy či skonta.

Podmínky akce "Garance nejlepší ceny": Zboží musí nabízet maloobchod, maloobchodní řetězec, nebo jakýkoliv internetový obchod se sídlem v České republice Zboží musí mít stejné vlastnosti (značku, barvu, velikost…) musí být stejné kvality a dodací lhůta musí být srovnatelná s naší dodací lhůtou Do ceny zboží musí být započteny i další souvisejících poplatky ( poštovné, balné, ... ) Nevztahuje se na zboží na něž jsou uplatněny speciální cenové akce a nabídky ( výprodej, snížená záruka, bazarové zboží, podmínka velkého odběru, zboží v akci, ... ) Zboží je určeno jen koncovému zákazníkovi Vyhrazujeme si právo posouzení věrohodnosti uvedeného odkazu Vyhrazujeme si právo odmítnout Vámi uvedený odkaz bez udání důvodu

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. - Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.zavesnekreslo.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. - Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Platební podmínky:

 • Dobírka - ceník dobírek je uveden níže
 • Hotově - při osobním odběru ve vzorkové prodejně provozovatele

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich alikvotní část, obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak. V případě stornování části objednávky není dotčeno právo zákazníka na dopravu zdarma.

1. Platí se přepravci nebo dopravci při předání zboží.

2. Dodávka čeká na potvrzení o převodu z banky

4. Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Jako variabilní symbol musí být uvedeno číslo objednávky. Dodávka čeká na výpis z účtu nebo na potvrzení o převodu.

Zboží je zákazníkům doručováno prostřednictvím vlastního rozvozu provozovatele, přepravní služby, nebo České Pošty do 14 dnů od přijetí objednávky, doručení objednaného zboží dodavatelem, nebo od připsání částky na náš bankovní účet. Uvedené ceny jsou včetně DPH

Reklamační řád:

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě www.zavesnekreslo.eu.

I. Obecné podmínky reklamace

1) Povinnosti kupujícího · Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

- Na e-mailovou adresu provozovatele.

- Poštou na adresu provozovatele.

- Reklamačním formulářem.

- Osobním doručením.

 

· Kupující je povinen uvést:

- Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek)

- Co nejvýstižnější popis závad

- Doložit doklad o vlastnictví zboží (daňový doklad)

 

2) Povinnosti prodávajícího

 • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1) Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 • Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 • Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, nebo daňový doklad je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. 2) Záruční podmínky
 • Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu.
 • Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.
 • Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad, konfigurace a četnost výskytu.

Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. · Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • poškozením či odstraněním vlastního označení firmy, pokud se na výrobku nacházelo
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě,
 • v případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Sazba je minimálně 245,- Kč za kus a 300,- Kč/hod práce servisního technika. Minimální částka za vyřízení takové reklamace je 300,- Kč,
 • při opakovaném dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list atd.) je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli poplatek 100,- Kč za dohledání těchto dokladů.

· Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

· Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jenž se projevila při opravě.

3) Reklamační podmínky

Reklamace vyřizuje dodavatel (www.zavesnekreslo.eu).

4) Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.ledna 2013. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.